ყირგიზეთი
რეიტინგი: 1771
წოდება ქვეყანა კაპიტანი რეიტინგი
ყირგიზეთი მამიტოვ ტალანტი 0
წოდება ქვეყანა მოთამაშე რეიტინგი
ყირგიზეთი სემეტეი ტოლოგონტეგინი 2419
ყირგიზეთი ასილ აბდიიაპარი 2372
ყირგიზეთი ტაგირ ტაალაიბეკოვი 2291
ყირგიზეთი მელის მამატოვი 2196
ყირგიზეთი — სუვერენული სახელმწიფო ცენტრალურ აზიაში. მთიან და ზღვაზე გასასვლელის არმქონე სახელმწიფო ყირგიზეთს ესაზღვრებიან: ყაზახეთი ჩრდილოეთიდან, უზბეკეთი დასავლეთიდან, ტაჯიკეთი სამხრეთ-დასავლეთიდან და ჩინეთი აღმოსავლეთიდან. ქვეყნის დედაქალაქია ბიშკეკი.