კოსოვო
რეიტინგი: 2898
წოდება ქვეყანა მოთამაშე რეიტინგი
კოსოვო ნდერიმ სარაჩი 2412
კოსოვო მურტეზ ონდოზი 2402
კოსოვო პერპარიმ მაკოლი 2284
ფი კოსოვო აფრიმ ფეჯზულაუ 2247
კოსოვო ენდრიტ ურუჩი 2157
კოსოვო - რეგიონი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში, ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე. დედაქალაქი (და უდიდესი ქალაქი) პრიშტინა.