ინდოეთი
რეიტინგი: 2723
წოდება ქვეყანა კაპიტანი რეიტინგი
ფმ,ფსმ ინდოეთი რამაჩანდრან რამეში 2472
წოდება ქვეყანა მოთამაშე რეიტინგი
ინდოეთი ვიშვანათან ანანდი 2768
ინდოეთი პენტალა ჰარიკრიშნა 2739
ინდოეთი ვიდით სანტოშ გუჯრათი 2715
ინდოეთი ბასკარან ადიბანი 2671
ინდოეთი კრიშნან სასიკირანი 2671
ინდოეთი — სახელმწიფო სამხრეთ აზიაში. ინდოეთი მოსახლეობის რიცხოვნობით მეორე ქვეყანაა მსოფლიოში, ფართობის სიდიდის მხრივ კი — მეშვიდე. ქვეყნის დედაქალაქია ნიუ-დელი. ორ საუკუნეზე მეტი ინდოეთი კოლონია იყო, „ბრიტანეთის იმპერიის გვირგვინში ჩასმული თვალ-მარგალიტი“. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყანამ გადალახა ეკონომიკური იზოლაცია და ჩამორჩენილობა და ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოდ იქცა, ამის დასადასტურებლად საკმარისია ის ფაქტიც, რომ ინდოეთი ფლობს ბირთვული იარაღს.