ბანგლადეში
რეიტინგი: 2429
წოდება ქვეყანა კაპიტანი რეიტინგი
ფმ ბანგლადეში იგორსი რაუსისი 2651
წოდება ქვეყანა მოთამაშე რეიტინგი
ბანგლადეში ზიაურ რამანი 2477
ბანგლადეში ენამულ ჰოსაინი 2473
ბანგლადეში ალ რაკიბ მოლა აბდულა 2472
ბანგლადეში ხ.ამინულ ისლამი 2293
ბანგლადეში რამან მოჰამედ ფაჰად 2237
ბანგლადეში — სახელმწიფო სამხრეთ აზიაში. მთელ პერიმეტრზე იგი ესაზღვრება ინდოეთს, მხოლოდ მცირე, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ესაზღვრება მიანმარს. სამხრეთით ესაზღვრება ბენგალიის ყურეს. თანამედროვე ინდოეთის შტატ დასავლეთ ბენგალთან ერთად ქმნის ერთიან ეთნოლინგვურ რეგიონს. ბანგლადეში წარმოადგენს მსოფლიოში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით მერვე ქვეყანას და შედის მსოფლიოს ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქვეყნების რიგში. დაკა არის ქვეყნის უდიდესი ქალაქი და დედაქალაი. ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქი და უდიდესი პორტი არის ჩიტაგონგი.