სემინარები ორგანიზატორებისთვის

საერთაშორისო დონეზე ორგანიზატორების განათლებისა და სერტიფიცირების მიზნით ფიდეს ღონისძიებების კომისია (EVE) ატარებს სემინარს. თანდართული ფაილი