სამთავრობო კომისია

მიხეილ გიორგაძე

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილე

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის მოადგილე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენელი

ზურაბ აზმაიფარაშვილი

ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტი

საორგანიზაციო კომიტეტი

გიორგი გიორგაძე

საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე / საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი

ლაშა კომახიძე

საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე / ბათუმის მერი