გზა ბათუმამდე

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან/ში ტრანსპორტირებას, უფასოდ უზრუნველყოფს საორგანიზაციო კომიტეტი. სხვა დანიშნულების ადგილიდან ჩამოსვლის შემთხვევაში, გთხოვთ შეავსოთ ოლიმპიადის სარეგისტრაციო სისტემაში სპეციალური ველი ოფიციალურ ვებგვერდზე: https://batumi2018.fide.com

ორგზიანი ტრანსპორტის საფასური თითო ადამიანზე შეადგენს: 

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი   50 ევრო

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი  80 ევრო

გთხოვთ გაითვალისწინოთრომ BCOOC- ის გადასახადი უნდა განხორციელდეს საბანკო გადარიცხვით 2018 წლის 23 აპრილიდან - 23 ივლისის ჩათვლით. ანგარიშსწორების დეტალები მიეწოდებათ ფედერაციებს საორგანიზაციო კომიტეტისაგან მიღებული ანგარიშფაქტურების მეშვეობით.

თბილისის, ქუთაისისა და ტრაპიზონის აეროპორტებიდან ტრანსპორტირების მოთხოვნის საბოლოო თარიღია 2018 წლის 15 სექტემბერი (GMT 00:00). საორგანიზაციო კომიტეტი პასუხისმგებლობას არ იღებს განახორციელოს ტრანსფერი (ტრანსპორტირება თბილისის, ქუთაისისა და ტრაპიზონის აეროპორტებიდან სასტუმროებამდე) მათთვის, ვისაც არ ექნება შევსებული ინფორმაცია მგზავრობის შესახებ მოცემულ თარიღამდე. ტრანსფერები ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან განხორციელდება უფასოდ.

საინფორმაციო კუთხე განთავსდება თითოეულ აეროპორტში ბარგის საჩივრის ზონაში, სადაც მონაწილეებს შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია და დახმარება საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზატორთა მხრიდან.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ორგანიზატორებს არ აქვთ პასუხისმგებლობა დაკარგულ ბარგზე. მონაწილეებმა, რომლებსაც ტრანზიტული ფრენა აქვთ, უნდა გაითვალისწინონ ბარგის დაკარგვის/დაგვიანების შესაძლებლობა და გარკვეული აუცილებელი ნივთები, ხელბარგის სახით წამოიღონ. მონაწილეებმა უნდა აცნობონ აეროპორტში განთავსებულ დახმარების კუთხესთან ორგანიზატორებს დაკარგული ბარგის შესახებ, რათა მათ მიიღონ საჭირო ზომები, რომ დაგვიანებით ჩამოსული ბარგის სასტუმროში გადატანა მოხერხდეს. ორგანიზატორები უზრუნველყოფენ ყოველდღიურ ტრანსპორტირებას სასტუმროსა, სათამაშო დარბაზსა, გახსნისა და დახურვის ცერემონიებს შორის. ტრანსპორტის გრაფიკი ხელმისაწვდომი იქნება თითოეულ სასტუმროში განთავსებულ დახმარების მაგიდებთან, საინფორმაციო ბუკლეტზე და ოლიმპიადის ოფიციალურ ვებ გვერდზე: https://batumi2018.fide.com სექციაში "მონაწილეებისთვის".