კონგრესის განრიგი
დღე აღწერილობა საათი
კომისიები/კომიტეტები 09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00
27
სექტემბერი დღე 1
კომისიების ცენტრალური საბჭო (CBC) M (30 წთ)
მსაჯთა კომისია (ARB)
მსოფლიო ჩემპიონატი და ოლიმპიადა (WCO)
შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა კომისია (DIS) M
ეთიკის კომისია (ETH)
ღონისძიებათა კომისია (EVE)
საკვალიფიკაციო კომისია (QC) M (09:30) M
უფლებათა კომისია (RC)
ტექნიკური კომისია (TEC) M
მწვრთნელთა კომისია (TRG)
ანტი-ჩითინგის კომიტეტი (ACC)
ჭადრაკი სკოლებში -კომისია (CIS)
ქალთა ჭადრაკის კომისია (WOM)
სოციალური პროექტების კომისია (SPC)
ჯუჯა სახელმწიფოები M
მარკეტინგის კომიტეტი
AIDEF
კომისიები/კომიტეტები 09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00
28
სექტემბერი დღე 2
კომისიების ცენტრალური საბჭო (CBC)
მსაჯთა კომისია (ARB) M M
მსოფლიო ჩემპიონატი და ოლიმპიადა (WCO) M
შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა კომისია (DIS)
ეთიკის კომისია (ETH) M M
ღონისძიებათა კომისია (EVE) M M
საკვალიფიკაციო კომისია (QC)
უფლებათა კომისია (RC)
ტექნიკური კომისია (TEC)
მწვრთნელთა კომისია (TRG)
ანტი-ჩითინგის კომიტეტი (ACC)
ჭადრაკი სკოლებში -კომისია (CIS)
ქალთა ჭადრაკის კომისია (WOM)
სოციალური პროექტების კომისია (SPC)
ჯუჯა სახელმწიფოები
მარკეტინგის კომიტეტი M
AIDEF
კომისიები/კომიტეტები 09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00
29
სექტემბერი დღე 3
(ოლიმპიადის თავისუფალი დღე)
კომისიების ცენტრალური საბჭო (CBC)
მსაჯთა კომისია (ARB)
მსოფლიო ჩემპიონატი და ოლიმპიადა (WCO)
შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა კომისია (DIS)
ეთიკის კომისია (ETH)
ღონისძიებათა კომისია (EVE)
საკვალიფიკაციო კომისია (QC)
უფლებათა კომისია (RC) M M
ტექნიკური კომისია (TEC)
მწვრთნელთა კომისია (TRG) M
ანტი-ჩითინგის კომიტეტი (ACC) M M
ჭადრაკი სკოლებში -კომისია (CIS) M M
ქალთა ჭადრაკის კომისია (WOM) M
სოციალური პროექტების კომისია (SPC) M
ჯუჯა სახელმწიფოები
მარკეტინგის კომიტეტი
AIDEF M M
სხდომები 09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00
30
სექტემბერი დღე 4
საკონსტიტუციო კომისია (CON) M M
განვითარების კომისია (DEV) M M
სამედიცინო კომისია (MED) M
ეთიკის კომისია (ETH) M
კენჭისყრის სისტემებისა და პროგრამების კომისია (SPP) M
სოციალური აქტივობების კომისია Social Action Commission (SAC) M
თანამეგობრობის საჭადრაკო ასოციაცია M
იბეროამერიკული საჭადრაკო ასოციაცია M
შემოწმების კომისია (VER) M
კომისია საჭადრაკო ჟურნალისტებისთვის (JOR) M
ონლაინსივრცის კომისია (OLC) M
აფრიკის კონტინენტი
ევროპის კონტინენტი
აზიის კონტინენტი
ამერიკის კონტინენტი
აღმასრულებელი საბჭო
სხდომები 09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00
1
ოქტომბერი დღე 5
საკონსტიტუციო კომისია (CON)
განვითარების კომისია (DEV)
სამედიცინო კომისია (MED)
ეთიკის კომისია (ETH)
კენჭისყრის სისტემებისა და პროგრამების კომისია (SPP)
სოციალური აქტივობების კომისია Social Action Commission (SAC)
თანამეგობრობის საჭადრაკო ასოციაცია
იბეროამერიკული საჭადრაკო ასოციაცია
შემოწმების კომისია (VER)
კომისია საჭადრაკო ჟურნალისტებისთვის (JOR)
ონლაინსივრცის კომისია (OLC)
აფრიკის კონტინენტი
ევროპის კონტინენტი
აზიის კონტინენტი
ამერიკის კონტინენტი
აღმასრულებელი საბჭო M M M M
სხდომები 09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00
2
ოქტომბერი დღე 6
საკონსტიტუციო კომისია (CON)
განვითარების კომისია (DEV)
სამედიცინო კომისია (MED)
ეთიკის კომისია (ETH)
კენჭისყრის სისტემებისა და პროგრამების კომისია (SPP)
სოციალური აქტივობების კომისია Social Action Commission (SAC)
თანამეგობრობის საჭადრაკო ასოციაცია
იბეროამერიკული საჭადრაკო ასოციაცია
შემოწმების კომისია (VER)
კომისია საჭადრაკო ჟურნალისტებისთვის (JOR)
ონლაინსივრცის კომისია (OLC)
აფრიკის კონტინენტი M M
ევროპის კონტინენტი M M
აზიის კონტინენტი M M
ამერიკის კონტინენტი M M
აღმასრულებელი საბჭო
სხდომები 09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00
3
ოქტომბერი დღე 7
გენერალური ასამბლეა M M M
კონტინენტალური არჩვენები M
სხდომები 09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00
4
ოქტომბერი დღე 8
გენერალური ასამბლეა M M M M
კონტინენტალური არჩვენები
სხდომები 09:00 - 11:00 11:00 - 13:00 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00
5
ოქტომბერი დღე 9
გენერალური ასამბლეა M M
კონტინენტალური არჩვენები